Første steg bak

Velkommen til bloggen om et nytt studentdrevet, tverrfaglig prosjekt ved OsloMet! Det er en global epidemi av upålitelige helsepåstander. Målet vårt er å vaksinere studenter og folk flest. Med andre ord skal vi hjelpe dem med å tenke kritisk om helseinformasjon.

Prosjektet er inspirert av veletablerte Behind the Headlines i Storbritannia, og Health News Review, i USA. Tjenesten Bak overskriftene blir første av sitt slag i Skandinavia.

Prosjektet har alt en arbeidsgruppe med studenter og tilsatte fra blant annet: helsefag; journalistikk; informasjonsteknologi; arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag; og produktdesign.  I løpet av våren og sommeren lager vi en prototype av tjenesten, som vi tester i en pilot neste semester.

Denne bloggen blir en journal, oversikt og reklame. Her skal vi uformelt skrive om hva vi gjør, erfarer og lærer i løpet av utviklingen, samt dele og kommentere på relevant mediestoff og forskning.

Bli med bak!

Matt Oxman, prosjektleder