Facebook-gruppe

Velgjørende nyhet for deg som er interessert i Bak overskriftene!

Nå kan du bli med i en Facebook-gruppe for prosjektet, der det allerede er lagt ut mange interessante eksempler på helsepåstander i media (som den ovenfor): facebook.com/groups/bakoverskriftene.

Etterhvert skal URLen til denne bloggen (bakoverskriftene.oslomet.no) kanskje brukes til selve tjenesten vi utvikler. Diskusjoner rundt prosjektet fortsetter uansett i gruppen 😉

Matt, prosjektleder

Hva må studenter og folk flest kunne? En introduksjon fra Students 4 Best Evidence

Students 4 Best Evidence er et internasjonalt nettverk av studenter interessert i kunnskapsbasert helsetjeneste.

“Kunnskapsbasert” vil si du, som yrkesutøver i helsetjenesten, bruker den beste tilgjengelige kunnskapen fra forskning når du tar og bidrar til avgjørelser. Som Gro og jeg skrev i et tidligere innlegg:

Vi er fremdeles inne i et dramatisk skifte fra det som har blitt kalt «eminensbasert» helsetjeneste, kun informert av eksperters personlige erfaringer og teorier, til «evidensbasert» helsetjeneste (kjent i Norge som “kunnskapsbasert”), informert av den beste tilgjengelige kunnskapen fra forskning, i tillegg til klinisk ekspertise og pasientens verdier.

Students 4 Best Evidence publiserte nylig en serie med blogginnlegg om Informed Health Choices (IHC) “nøkkelkonseptene”. Konseptene er prinsipper, standarder eller regler–basert på logikk og/eller kunnskap fra forskning–som er essensielle for å kritisk vurdere helseinformasjon og ta velinformerte valg. For eksempel, må folk kunne skille sammenheng og årsakssammenheng, som også har blitt skrevet om tidligere på denne bloggen.

Når vi avgjør hva studenter og folk flest skal lære fra Bak overskriftene, velger vi blant disse konseptene.

Blogginnleggene fra Students 4 Best Evidence er korte og enkle, men utgjør til sammen en grundig introduksjon til kritisk tenkning om helseinfo.

Serien har blitt oversatt til tysk og portugisisk, og oversettes til spansk. Kanskje du vil oversette den til norsk?

Matt, prosjektleder