Bli med Bak overskriftene!

Skjermdumper med eksempler på påstander fra forskjellige media

Obs! Det er ikke lenger mulig å søke om å bli med i første runde av prosjektet. Vi setter stor pris på interessen, og oppfordrer alle til å bli med i Facebook-gruppen, følge med der, og gripe nye muligheter til å delta! Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Matt Oxman: maox@oslomet.no

Vi inviterer alle OsloMet-studenter til å søke om å delta i første runde av Bak overskriftene — et tverrfaglig prosjekt med en redaksjon som vurderer helsepåstander i media, og publiserer vurderingene som egne nyhetssaker.

Hva er Bak overskriftene?

Bak overskriftene er et prosjekt inspirert av britiske Behind the Headlines (www.nhs.uk/news) og amerikanske Health News Review (www.HealthNewsReview.org). Begge er nettsider der forskere og journalister vurderer helseinformasjon i media — litt som Faktisk.no, men med fokus på helsepåstander. I motsetning til disse tjenestene skal Bak overskriftene utvikles og drives av studenter.

Redaksjonen skal identifisere og vurdere påstander i norske massemedia — nyhetene, sosiale medier, blogger, reklame — og publisere vurderingene som egne nyhetssaker, på en egen nettside. Hovedmålet er å hjelpe alle OsloMet-studenter å lære seg ferdighetene du trenger for å vurdere påstander om helsetiltak — ‘mirakelkurer’, medisinske og teknologiske ‘gjennombrudd’, treningsprogram, slankekurer og ‘supermat’, ‘naturlige’ og ‘alternative’ behandlinger, med mer.

Hva får jeg ut av å bli med?

Som deltaker vil du tjene verdifulle ferdigheter innen kritisk tenkning om helseinformasjon, som du ikke nødvendigvis får fra vanlig undervisning. Denne kompetansen er overførbar fra å vurdere helsepåstander, til å vurdere påstander om tiltak innen andre fag, som miljø og teknologi. Dette har akademisk, profesjonell, og praktisk verdi, fordi du må kritisk vurdere informasjon om tiltak for å gjøre det godt i studiet og arbeidslivet, og for å ta gode valg.

Andre goder ved å delta inkluderer:

  • attest, og unike tilskudd til din CV og portefølje/publikasjonsliste,
  • utvidet, tverrprofesjonelt nettverk,
  • mulighet for å bidra til en konferanse.

Hva innebærer det for meg å bli med?

I løpet av vårsemesteret 2019 gjennomføres første runde av prosjektet, i to faser. I første fase får du som deltaker innføring i å vurdere helsepåstander. I andre fase skal du produsere vurderinger til nettsiden.

Fase 1 – Innføring: Ca. 16 timer totalt, fordelt over uke 1 – uke 3

Timene kan spres utover to eller flere dager. Nøyaktige datoer og tidspunkt for innføringen bestemmes på bakgrunn hva som passer best for deg og de andre deltakerne. Du må i tillegg regne med å bruke noen timer på å forberede deg.

Fase 2 – Ukentlig produksjon av vurderinger til nettsiden: fire uker etter fullført innføring

Produksjon innebærer å identifisere og vurdere minst én påstand per uke, i de tre første ukene av Fase 2. Vurderingene skal være korte — omtrent 300 til 500 ord — og følge en «oppskrift», med fast innhold. Dette gjør dem enkle og raske å produsere.

I tillegg til å skrive egne vurderinger, skal du kvalitetssikre og redigere minst én annen vurdering per uke, de siste tre ukene av Fase 2. Det vil si du totalt skriver minst tre vurderinger og redigerer minst tre.

Fase 2 avsluttes tidligst i uke 5, og senest i uke 7—avhengig av når Fase 1 er ferdig. Vi anslår at du må bruke ca. tre timer per uke på å skrive og redigere vurderinger. I tillegg foreslår vi redaksjonen møtes én gang i uken, i ca. en time. Akkurat hvor mye tid og hvilken tid du bruker er fleksibelt.

Kan jeg bli med?

Alle som skal studere ved OsloMet vårsemesteret 2019 oppfordres til å søke. Redaksjonen skal bestå av åtte studenter, fra forskjellige fag og fakultet. Du behøver ikke ha relevant erfaring. Det viktigste er at du er motivert og samarbeidsvillig, og at du forplikter deg til å bruke den nødvendige tiden. Redaksjonen fylles fortløpende, så det lønner seg å søke raskt.

Hvordan søker jeg om å bli med?

For å søke om å delta, fyll ut og send inn dette korte skjemaet så snart som mulig: www.bit.ly/bakoverskriftene_pilot_skjema. Du trenger ikke stille til intervju, men det kan hende vi sender oppfølgingsspørsmål.

Hvem står bak prosjektet?

Initiativtaker er fakultet for helsevitenskap. Partnere er fakultet for samfunnsvitenskap, representert ved institutt for journalistikk, og fakultet for teknologi, kunst og design, representert ved institutt for informasjonsteknologi. Prosjektet utvikles av en arbeidsgruppe med studenter og tilsatte fra: forskjellige helsefag; journalistikk; informasjonsteknologi; design; og arkiv, bibliotek- og informasjonsfag.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Matt Oxman: maox@oslomet.no.
For å laste ned en PDF-versjon av denne utlysningen, klikk her.