Rådgivere

Upålitelig helseinformasjon er et globalt problem. Dette reflekteres i at man har utviklet tjenester som tenkte Bak overskriftene i flere land, inkludert Australia, Canada, Japan, StorbritanniaTyskland og USA. Vi ønsker å lære fra andres erfaringer. I tillegg vil vi samarbeide så prosjektet vårt blir noe som er nyttig for kollegaer eksternt i Norge og globalt. Derfor har vi etablert et internasjonalt nettverk av rådgivere med relevant ekspertise.

Sir Muir Gray, Better Value Healthcare (Storbritannia)

Muir er æresforsker ved University of Oxford, og har jobbet i den britiske helsetjenesten, National Health Service (NHS), siden 1972. Han har en lang rekke meritter, inkludert utviklingen av Behind the Headlines for NHS, som har inspirert for vårt prosjekt.

Dr. Gordon Guyatt, McMaster University (Canada)

I 1991 oppfant Gord uttrykket “evidensbasert medisin” (EBM) som ble standard betegnelsen for en helsetjeneste basert på pålitelig forskning, i stedet for ekspertsynsing og tradisjon. To år senere var han med på å utvikle den første sjekklisten for å vurdere kvaliteten av helsenyheter.

Lillebeth Larun, Folkehelseinstituttet

Lillebeth er forsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har i flere år undervist journalistikkstudenter ved OsloMet i kritisk tenkning om helseinformasjon, og hun jobber nå på systematisk oversikt av studier hvori forskere har vurdert kvaliteten av helsenyheter, sammen med prosjektleder for Bak overskriftene, Matt Oxman.

Ray Moynihan, Bond University (Australia)

Ray er helsejournalist og -forsker. Han er førsteforfatter av “Coverage by the News Media of the Benefits and Risks of Medications”, som ble publisert i The New England Journal of Medicine i 2000. Kriteriene som Ray og medforfatterne brukte til å vurdere helsenyheter ble utgangspunkts for kriteriene til Media Doctor Australia, som igjen var inspirasjon for blant annet Health News Review.

Sarah Rosenbaum, Folkehelseinstituttet

Sarah er informasjonsforsker og -designer ved Senter for informerte helsebeslutninger, i Folkehelseinstituttet. Hun har utviklet flere ressurser for å hjelpe folk å vurdere helseinformasjon og ta velinformerte valg, blant annet som del av prosjektet Informed Health Choices (IHC), sammen med prosjektleder for Bak overskriftene, Matt Oxman. Bak overskriftene bygger på logikken, metodene og resultatene til IHC.

Dr. Lisa Schwartz & Dr. Steven Woloshin, Dartmouth College (USA)

Lisa og Steve er meddirektører for Center for Medicine and Media, ved The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice. De har forsket på kommunikasjon av resultat fra helseforskning og folks evner til å vurdere helseinformasjon, og de har utviklet intervensjoner for å forbedre begge deler.

Gary Schwitzer, Health News Review (USA)

Gary er helsejournalist og -forsker, og underviser ved University of Minnesota. Han er grunnlegger og utgiver av Health News Review–nok en viktig inspirasjon for Bak overskriftene.

Amanda Wilson, The University of Newcastle (Australia)

Amanda Wilson er utdannet sykepleier som i 2002 grunnla tjenesten Media Doctor Australia, sammen med David Henry. Media Doctor Australia ble modell for en rekke tjenester i andre land, inkludert Health News Review (USA).