Bak overskriftene

Daglig møter vi ulike helsepåstander om hva som kan gjøre oss friskere, sykere eller hindre oss fra å bli syke. Råd om “hva som virker” blir gitt i sosiale medier, i reklamer og i tradisjonelle medier, men også av familie og venner. For eksempel, kan vi lese om at “Kaffe fører til kreft”, “Å eie en hund gjør deg mindre deprimert” eller at “Vitamin-C forebygger forkjølelse”.  

Mange har ikke kunnskap nok til å vurdere påliteligheten av slike påstander. Konsekvensene kan være at man lytter til råd som kan være skadelige og at man ikke tar i bruk behandlingsformer som er bevist nyttige. Dette kan igjen føre til unødvendig lidelse og bortkastede ressurser.   

Bak overskriftene er et tverrfaglig undervisnings- og forskningprosjekt ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Hovedmålet er å heve kompetansen til studenter ved OsloMet i å kritisk vurderer helsepåstander.  

Som en del av prosjektet utvikler vi undervisningsressurser, initierer forskningsprosjekter og leder et nettverk for de som underviser i kritisk tenkning. Selv om Bak overskriftene hovedsakelig retter seg mot studenter ved OsloMet, kan våre undervisningsressurser også brukes for å undervise elever i grunnskolen og i den videregående skolen.