Om oss

Hvem vi er

Bak overskriftene består av en tverrfaglig arbeidsgruppe med bakgrunn fra helsetjenesteforskning, forskningsmetode, journalistikk, teknologivitenskap, og bibliotek- og informasjonsfag. Studenter er også en del av arbeidsgruppen og er med å lage læringsressurser inkludert film og spill. 

Prosjektledelse 

 • Astrid Dahlgren, professor, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet 

Arbeidsgruppe 

 • Anja Naper, universitetslektor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
 • Elizabeth Paulsen, universitetslektor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
 • Hanne Vollen, spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket, OsloMet
 • Maryam Amini, student, Master i Digital læringsdesign, OsloMet
 • Nils Erling Hårstadsveen, student, Faglærer i design, kunst og håndverk, OsloMet
 • Silje Skogheim, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, OsloMet
 • Victoria Skjåvik, student, Master i samfunnsernæring, OsloMet

Referansegruppe

 • Andy Oxman, forskningsleder, Senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet
 • Astrid Torbjørnsen, førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Atle Fretheim, fagdirektør/senterleder, Senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet
 • Christine Holst, forsker, Senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet
 • Hilde Tinderholt Myrhaug, førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas, stipendiat, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Kim Gunnar Helsvig, professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
 • Laurence Habib, dekan/professor, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Marianne Molin, professor, School of Health Sciences, Kristiania
 • Sarah Ellen Rosenbaum, forsker, Senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet
 • Steen Steensen, professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
 • Stig Nøra, fungerende seksjonssjef, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling, OsloMet
Hva vi underviser i

I Norge, skal de som jobber i helse og velferdstjenestene jobbe etter prinsippene som ligger til grunn for kunnskapsbasert praksis. For at tjenesten skal være kunnskapsbasert skal forskning av god kvalitet legges til grunn. Forskning besvarer flere typer spørsmål, noen spørsmål handler om å forske på hvor mange som har en sykdom eller som er i risiko, hvordan det går med de som blir syke, hva som er årsaker til sykdom, hvordan noe oppleves og ikke minst hva som er effektiv behandling. 

Mange synes forskning kan være vanskelig, dette gjelder også helsepersonell. Ved OsloMet får alle bachelorstudenter ved helsevitenskaplig fakultet opplæring i kunnskapsbasert praksis slik at de skal være rustet for å ta i bruk slik kunnskap når de skal ut og utøve yrket sitt. Som en del av dette emnet får de også opplæring i å knuse myter og avsløre upålitelige påstander de møter i media og andre deler av samfunnet som omhandler effekt av ulike behandlingsformer.   

Bak overskriftene bygger på det internasjonale prosjektet Informed Health Choices (IHC) (Informedhealthchoices.org). Vi underviser og utvikler læringsressurser med utgangspunkt i rammeverket som ble utviklet av IHC-prosjektet. Dette rammeverket består av nøkkelkonsepter som hjelper oss i å vurdere påstander, gjenkjenne pålitelige forskning og ta velinformerte valg.