Om Bak overskriftene

Hva er Bak overskriftene?

Bak overskriftene er et tverrfaglig forsknings- og undervisningsprosjekt som skal hjelpe studenter og folk flest å lære hvordan man tenker kritisk om helseinformasjon. Studenter skal vurdere påstander i media om hva som er sunt eller ikke, og publisere vurderingene som egne nyhetssaker. Prosjektet henter inspirasjon fra britiske Behind the Headlines og amerikanske Health News Review.

Hvorfor er det viktig? 

Det er uendelig med informasjon om effektene av helsetiltak (noe man gjør for å bedre helsen, eller forebygge sykdom eller skade), spesielt i media. Mye av denne informasjonen er upålitelig, om ikke mesteparten, og mange nordmenn klarer ikke å vurdere den. Dette kan føre til at de tar uinformerte valg, og til slutt lider unødig og kaster bort penger.

Hvem står bak?

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet er initiativtaker, i samarbeid med fakultetene for samfunnsvitenskap og teknologi, kunst og design. Prosjektet ledes av journalist og forsker Matt Oxman, sammen med en arbeidsgruppe av studenter og tilsatte fra forskjellige fag, inkludert helse, journalistikk og informasjonsteknologi.

For mer informasjon, skriv til maox@oslomet.no. Du kan få e-post om nye innlegg på denne bloggen ved å abonnere til høyre.