Anbefalte ressurser

For studenter og folk flest

På denne nettsiden finner du saker som illustrerer noen av prinsippene du må mestre for å kunne kritisk vurdere helsepåstander. Det finnes mange ressurser for å lære om disse prinsippene og andre prinsipper. Vi anbefaler spesielt de følgende ressursene.

Hva virker? (Testing Treatments)

Dette er en kort og enkel bok skrevet for folk flest. Den handler om hvorfor vi burde teste helsetiltak og hvordan. Den digitale versjonen er gratis på norsk, engelsk og 14 andre språk: www.testingtreatments.org. Den er også gratis tilgjengelig som lydbok på engelsk: www.soundcloud.com/user-300012405/sets/testing-treatments-by-chapter.

Know Your Chances

Dette er enda en kort, enkel bok skrevet for folk flest, som i tillegg inkluderer «test deg selv»-oppgaver. Den omfatter noen grunnleggende statistiske konsept. Også den digitale versjonen av denne boken er gratis: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115435. Know Your Chances har dessuten blitt testet i en randomisert studie, som viste at de som brukte boken faktisk lærte fra den (Woloshin et al. 2007).

Key Concepts for Assessing Treatment Claims: Blog series

Dette er en serie med 34 korte blogginnlegg fra Students 4 Best Evidence: www.students4bestevidence.net/key-concepts-assessing-treatment-claims-new-blog-series. Innleggene er skrevet for og av helsefagstudenter, men med et enkelt språk. Hvert innlegg fokuserer på et prinsipp, ikke så ulikt fra sakene på denne nettsiden. Alle de originale engelske innleggene har blitt oversatt til tysk og de første har blitt oversatt til portugisisk.

Boken om helsevalg (The Health Choices Book)

Dette er enda en kort og enkel bok, som inkluderer en tegneseriefortelling, oppgaver og aktiviteter. Den er laget for elever i slutten av barneskolen, men omfatter noen av de samme prinsippene som Bak overskriftene og de overnevnte bøkene. Den digitale versjonen er gratis på norsk, engelsk og spansk: www.informedhealthchoices.org. Også denne boken har blitt testet og funnet effektiv (Nsangi et al. 2016).

For undervisere

Informed Health Choices Key Concepts

Prinsippene som studenter skal lære fra Bak overskriftene kommer fra rammeverket Informed Health Choices (IHC) Key Concepts. Rammeverket er ikke i seg selv en læringsressurs, men et utgangspunkt for å identifisere, kartlegge, utvikle og evaluere læringsressurser og undervisningstiltak. Les mer om rammeverket og finn siste versjon her: www.informedhealthchoices.org/key-concepts.

Teachers of Evidence-Based Health Care Learning Resources Database

Dette er en gratis database med læringsressurser til undervisning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten: www.teachingebhc.org. Du kan blant annet filtrere ressursene for å kun se de som omfatter et gitt prinsipp i IHC rammeverket.

Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket.no er det flere gratis, norske læringsressurser om kunnskapsbasert praksis, inkludert ressurser som tidligere var på Kunnskapsbasertpraksis.no: www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis.

Lærebøker

Det finnes flere norske lærebøker om kunnskapsbasert praksis. Vi anbefaler disse tre: