Enkeltstudier

Resultat fra enkeltstudier av helsetiltak kan være misvisende.