Pålitelig helseinformasjon

Når er helseinformasjon pålitelig?

Den mest pålitelige helseinformasjonen er basert på systematiske oversikter. En systematisk oversikt er en grundig oppsummering av enkeltstudier. Kjennetegn ved en systematisk oversikt er:

  • Et tydelig definert forskningsspørsmål
  • Bruk av systematiske og tydelige metoder til å finne, velge ut og kritisk vurdere relevante enkeltstudier
  • Bruk av systematiske og tydelige metoder til å samle inn og analysere resultat fra de utvalgte enkeltstudiene

Du kan lære mer om systematiske oversikter på Helsebiblioteket.no: www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/systematisk-oversikt.

Hvor finner jeg pålitelig helseinformasjon?

Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd, men det finnes gratis nettsider med pålitelig helseinformasjon som er rettet mot pasienter og folk flest.

Bak overskriftene fokuserer på påstander om effektene av helsetiltak: noe du gjør eller bruker for å bedre helsen eller forebygge sykdom og skade. Cochrane Evidence (www.cochrane.org/evidence) og Informed Health (www.informedhealth.org) er gratis, engelskspråklige nettsider rettet mot pasienter og folk flest, med informasjon om effektene av helsetiltak basert på systematiske oversikter.

Noe av informasjonen fra Cochrane Evidence er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. For å lese de norske omtalene, tilgjengelig via nettsiden til Folkehelseinstituttet, klikk her.

Helsebiblioteket.no kan du i tillegg finne: kilder til andre typer helseinformasjon; kilder til helseinformasjon som ikke er rettet mot pasienter og folk flest; og kilder som er gratis tilgjengelige i Norge, men ellers koster penger.