Sammenhenger

En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.