Små studier

Små studier av helsetiltak kan være misvisende.