Studier i dyr

Studier av helsetiltak i dyr kan være misvisende.