Kategorier
Sammenhenger

25-timers arbeidsuke og kognitive evner

Skrevet av Emma Linnea Wiström, Master i biofysikk og medisinsk fysikk, Universitetet i Oslo

Påstand: Å jobbe 25 timer i uken er bra for konsentrasjon og korttidsminne for personer over 40 år.

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «Forskning: Personer over 40 skal bare jobbe 3 dager i uken!» (Newsner)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Påstanden er publisert på Newsner.com. Den baseres på forskning utført ved University of Melbourne, der forskere sammenlignet arbeidstimer med resultat på en test som målte korttidsminne og konsentrasjon.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i data fra en australsk database. Forskere ba altså ikke noen om å endre arbeidsuken. De bare observerte.

Resultatene viste økende kognitiv evne hos deltagere i samsvar med økende arbeidstimer opp til 25 timer. For deltagere med mer enn 25 arbeidstimer i uken viste resultatene det motsatte: synkende kognitiv evne når arbeidstimer økte.

Sammenhengen mellom de to faktorene betyr ikke nødvendigvis at den ene forårsaker den andre. Det kan være flere årsaker til at gruppen med de over 25 arbeidstimer i uken hadde dårligere kognitiv evne enn motparten. Andre faktorer, som trivsel, intelligens og helse kan bidra til å forklare forholdet. For eksempel kan de som jobbet over 25 timer også ha trivdes dårligere, som kan ha bidratt til stress og dårligere konsentrasjon.

For å finne ut om arbeidsuker på 25 timer faktisk er bedre for korttidsminne og konsentrasjon enn å jobbe over 25 timer i uken må forskere gjøre store sammenligninger, der de tilfeldig velger hvem som gjør hva. I tillegg må de systematisk sammenfatte resultat fra alle relevante, pålitelige sammenligninger.