Kategorier
Studier i dyr

Ny medisin og prostatakreft

Skrevet av Siril Borring Låstad, Bachelor i journalistikk, OsloMet

Påstand: Ny medisin er «effektiv behandling» mot prostatakreft.

Grunnlag: Studie utført i mus.

Nøkkelprinsipp: Studier av helsetiltak i dyr kan være misvisende.

Kilde: «Studie: Norske forskere har funnet ny og effektiv behandling av prostatakreft» (VG)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Prostatakreft er den krefttypen som rammer flest personer i Norge hvert år. Ifølge Kreftregisteret ble nærmere 5000 menn påvist sykdommen i 2017. Fordi så mange mennesker er berørt, skriver norske medier mange saker som handler om sykdommen.

Et søk i mediearkivet Atekst viser at norske medier til sammen nevnte ordet prostatakreft i 150 saker, i januar og februar 2019. I en av disse sakene skrev VG om en ny og «effektiv» behandling.

I saken står det at norske forskere har funnet en medisin som kan forhindre spredning av prostatakreft. I alle fall gjorde medisinen det på forsøksmusene. Og der ligger problemet: studien er utført i dyr (noe som ikke kommer frem i overskriften eller ingressen til VG-saken). For selv om en medisin er effektiv i mus, betyr ikke det nødvendigvis at medisinen er effektiv i mennesker.

Dyr og mennesker er forskjellige og kan reagere ulikt på samme helsetiltak. For eksempel er det sunt for mennesker flest å spise makadamianøtter. Hunder, derimot, kan bli alvorlig syke.

Og selv om sjokolade ikke akkurat kan sies å være sunt for mennesker, inneholder det et stoff (teobromin) som kan være giftig for hunder. Det skyldes at hunder ikke har like effektiv nedbrytning og utskillelse av dette stoffet som mennesker har.

Dette er et eksempel på at mennesker og dyr ikke nødvendigvis har lik metabolisme. Det finnes også mat som noen dyr trygt kan få i seg, men som er farlige for mennesker, for eksempel eikenøtter.

På samme måte kan det tenkes at medisiner testet i mus kan forhindre spredning av prostatakreft blant musene, men kan ha en annen effekt i mennesker, eller ha alvorlige bivirkninger. Poenget er at det er umulig å vite nøyaktig hvordan mennesker reagerer på noe kun basert på hvordan dyr reagerer på det samme.

Kategorier
Små studier

Akupunktur og plager i overgangsalderen

Skrevet av Oda Selvåg Hovet, Master i molekylærbiologi og biokjemi, Universitetet i Oslo

Påstand: Akupunktur hjelper kvinner i overgangsalderen mot plager som hetetokter, følelsesmessige plager og tørr hud.

Grunnlag: En enkeltstudie

Nøkkelprinsipp: Små studier av helsetiltak kan være misvisende.

Kilde: «Ny studie: Akupunktur ser ut til å hjelpe kvinner i overgangsalderen» (forskning.no)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Artikkelenfra forskning.no presenterer påstanden om at akupunktur hjelper mot plager i overgangsalderen. Påstanden er basert på en dansk studie i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ Open. Studien er gjennomført med 70 friske kvinner i overgangsalderen over fem uker. 

Halvparten av deltakerne mottok akupunktur ukentlig, og den andre halvparten mottok ikke behandling. Hver uke fylte alle kvinnene ut et spørreskjema. Resultatene viste at kontrollgruppen ikke opplevde noen bedring, mens mange i gruppen som fikk akupunktur opplevde betydelig reduserte plager. 

Små studier av helsetiltak kan være misvisende fordi det kan være for få deltakere til å avgjøre om tiltaket har effekt eller ikke. I denne studien er 70 kvinner kanskje ikke tilstrekkelig for å avdekke reduserte plager som følge av akupunktur. Resultatene i denne studien kan være preget av tilfeldigheter. For å være sikker på at dette ikke er tilfellet, burde studien vært utført med en større gruppe deltakere. 

Hvis for eksempel det hadde vært 700 deltakere i studien og mange opplevde reduserte plager, hadde det vært et bedre grunnlag for å si noe om effekten av akupunktur. Da ville sannsynligheten for at utfallet var tilfeldig blitt redusert. 

Videre kan man gjøre flere store studier. Så burde forskere systematisk sammenfatte resultater fra alle relevante studier. for å være mest mulig sikker på effekten. 

Kategorier
Sammenhenger

Kulturelle tilbud og depresjon

Skrevet av Ingrid Wilhelmsen, Master i genetikk og utviklingsbiologi & Didrick Kruse, bachelor i materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo

Påstand: Kulturelle tilbud «kan forhindre utviklingen av depresjon.»

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «Ny studie: Lavere risiko for depresjon hos de som gikk på kino og teater» (forskning.no)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Kan superheltfilmer være en kur for melankoli?

Den implisitte påstanden i artikkelen fra forskning.no om at kulturelle opplevelser forebygger depresjon kommer fra en observasjonell studie fra England. Studien hentet inn informasjon om helse, velvære, og økonomiske og sosiale forhold over en periode på 15 år, blant 2000 deltakere som var over 50 år. 

Resultatene viste at deltakerne som dro på kino, forestilling eller utstilling minst en gang i måneden hadde 48 % lavere risiko for å utvikle depresjon sammenlignet med deltakere som aldri dro på slike kulturelle tiltak.

Den aktuelle studien har, så godt det lar seg gjøre, kontrollert for kjønn, helse, formue, utdanning og grad av sosial kontakt hos deltakerne. Konklusjonen er at antall kulturelle opplevelser ser ut til å være en reduserende faktor for depresjonsrisiko. 

Men en observasjonell studie kan ikke vise at sammenhengen mellom kulturelle opplevelser og depresjon faktisk skyldes økt kultureksponering. Forskerne bak studien kan forsøke å kontrollere for andre faktorer, men de kan ikke kontrollere for alt—spesielt ikke faktorer de ikke er klar over. Studien kan med andre ord ikke vise hvordan kulturelle tiltak påvirker depresjonsrisiko. 

Sammenhengen kan altså forklares av andre faktorer enn hvor ofte man benytter seg av kulturtilbud. Det vil si at den observerte sammenhengen ikke nødvendigvis er en årsakssammenheng. 

Det er for eksempel mulig at årsakssammenhengen går motsatt vei, som ville bety at deltakerne i studien som utviklet depresjon benyttet seg mindre av kulturelle tilbud fordi de var deprimerte. Med andre ord, er det mulig at de hadde høyere risiko for å bli deprimert i utgangspunktet.  

Dersom man ønsker å undersøke om det finnes en faktisk årsakssammenheng mellom kulturelle opplevelser og depresjon hadde man måttet gjennomføre en randomisert studie. 

I dette tilfellet ville det være en studie der deltakere uten depresjon blir tilfeldig fordelt i grupper, og en av gruppene blir sendt på kulturelle tilbud. En annen gruppe eller flere andre grupper ville bli bedt om å gjøre noe annet, for eksempel å lese bok hver kveld, eller bare ikke gå på kino eller teater. Deretter sammenligner man depresjonsutviklingen i gruppene. 

I praksis ville dette være vanskelig, blant annet fordi mange går på kino eller teater regelmessig uansett om de blir bedt om å gjøre det eller ikke. Disse menneskene ville kanskje ikke bli med i en slik studie, fordi kino og teater er viktig for dem, eller kanskje de ikke ville gjøre det de ble bedt om. 

Poenget er at å tilfeldig fordele tiltak mellom grupper i en studie er den eneste måten å sikre at gruppene blir like—for eksempel at det blir omtrent like mange med høy risiko for depresjon i hver gruppe. Hvis gruppene er ulike kan forskerne ende opp med å måle effekten av noe annet enn tiltaket, for eksempel effekten av å være deprimert, i stedet for effekten av å gå på kino.

Artikkelen nevner selv at studien alene ikke er grunnlag nok til å si at kino- og teaterturer senker depresjonsrisiko: «Forskerne kan ikke slå fast at kulturelle aktiviteter gjør at du får lavere risiko for depresjon.»

Kategorier
Sammenhenger

25-timers arbeidsuke og kognitive evner

Skrevet av Emma Linnea Wiström, Master i biofysikk og medisinsk fysikk, Universitetet i Oslo

Påstand: Å jobbe 25 timer i uken er bra for konsentrasjon og korttidsminne for personer over 40 år.

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «Forskning: Personer over 40 skal bare jobbe 3 dager i uken!» (Newsner)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Påstanden er publisert på Newsner.com. Den baseres på forskning utført ved University of Melbourne, der forskere sammenlignet arbeidstimer med resultat på en test som målte korttidsminne og konsentrasjon.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i data fra en australsk database. Forskere ba altså ikke noen om å endre arbeidsuken. De bare observerte.

Resultatene viste økende kognitiv evne hos deltagere i samsvar med økende arbeidstimer opp til 25 timer. For deltagere med mer enn 25 arbeidstimer i uken viste resultatene det motsatte: synkende kognitiv evne når arbeidstimer økte.

Sammenhengen mellom de to faktorene betyr ikke nødvendigvis at den ene forårsaker den andre. Det kan være flere årsaker til at gruppen med de over 25 arbeidstimer i uken hadde dårligere kognitiv evne enn motparten. Andre faktorer, som trivsel, intelligens og helse kan bidra til å forklare forholdet. For eksempel kan de som jobbet over 25 timer også ha trivdes dårligere, som kan ha bidratt til stress og dårligere konsentrasjon.

For å finne ut om arbeidsuker på 25 timer faktisk er bedre for korttidsminne og konsentrasjon enn å jobbe over 25 timer i uken må forskere gjøre store sammenligninger, der de tilfeldig velger hvem som gjør hva. I tillegg må de systematisk sammenfatte resultat fra alle relevante, pålitelige sammenligninger. 

Kategorier
Enkeltstudier

Is og konsentrasjon

Skrevet av Siril Borring Låstad, Bachelor i journalistikk, OsloMet

Påstand: Å spise is gir deg bedre konsentrasjonsevne.

Grunnlag: En enkeltstudie

Nøkkelprinsipp: Resultat fra enkeltstudier av helsetiltak kan være misvisende.

Kilde: «Forskning viser: Derfor bør du unne deg en is hver dag» (Newsner)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


«Derfor bør du unne deg is hver dag», skriver no.newsner.com. En gladnyhet for alle svettende nordmenn under sommermånedene! 

Saken inkluderer fem påstander om helsegevinster av is. For eksempel kan det øke fruktbarheten til kvinner, hjelpe deg å gå ned i vekt – eller gi deg bedre konsentrasjonsevne.

Men hvordan vet Newsner at is gir bedre konsentrasjonsevne? Saken viser til en annen nettavis. Denne nettavisen linker til enda en nettavis, og sånn går det videre til jeg får en nettside PC-en ikke vil åpne, da den regnes som utrygg. 

Alle disse sakene referer til en studie av en japansk forsker. Den er tilsynelatende ikke tilgjengelig på engelsk (eller japansk), men ifølge de nevnte nettavisene skal det ha vært tre grupper: en som fikk is til frokost, en som fikk et iskaldt glass vann, og en som ikke fikk noe. Da viste det seg at den is-spisende gruppen tok informasjon til seg raskere og lettere enn de andre. 

Fordi resultatet kommer fra én studie, er det usikkert om is faktisk gir bedre konsentrasjon. For eksempel, hva om det hadde vært en gruppe som spiste havregrøt eller brødskive? Ville det fortsatt sett ut som is gir bedre konsentrasjon? Og hvis de som spiste is spiste jordbæris fra Häagen-Dazs, betyr det at sjokoladeis fra Hennig-Olsen ville gi samme resultat? 

Poenget er at resultat fra enkeltstudier er ofte misvisende. For å slå fast at “is øker konsentrasjonen” trengs det flere, store, pålitelige sammenligninger mellom is til frokost og andre tiltak, som undersøker effekten på konsentrasjon. I tillegg må resultatene fra alle de studiene systematisk sammenfattes.

Kategorier
Sammenhenger

Fisk og demens

Skrevet av Randi Dubowski, Bachelor i anvendt datateknologi, OsloMet

Påstand: Fisk til middag kan utsette demensutvikling.

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «Slik kan fiskemiddagene holde hjernen din frisk» (KK)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


I artikkelen fra magasinet KK beskrives det hvordan inntak av fisk kan utsette utviklingen av demens (eller ‘holde hjernen frisk’, som overskriften sier). Påstanden er blant annet basert på en studie gjort i Bergen. 

Studien viste en sammenheng mellom inntak av fisk og god score på testing av kognitive evner, blant 2031 personer mellom 70 og 74 år. Den beste scoren fikk deltakerne med det høyeste daglige fiskeinntaket. 

Det er mange faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor de som spiste mer fisk fikk bedre score på testene. Kanskje var de med det høyeste fiskeinntaket også høyere utdannet, kanskje løste de mer kryssord eller kanskje de tilfeldigvis drev med mer av andre aktiviteter som styrker kognitive evner. Vi kan altså ikke konkludere med at det høye fiskeinntaket er årsaken til at de fikk bedre resultater på testene. 

I artikkelen fra KK refereres det også til en finsk studie (uten lenke), der deltakerne var 1260 personer mellom 60 og 77 år med økt risiko for demens. Disse gjennomførte et forsøk hvor de i en periode skulle spise fisk, sykle på ergometersykkel, og løse kognitive oppgaver. Disse tiltakene til sammen viste seg også å redusere risikoen for demensutvikling, men det kan like gjerne ha vært syklingen eller den kognitive treningen som var utslagsgivende, og ikke fisken. 

Ingen av studiene hadde sett på hvor mange av deltakerne som faktisk utviklet demenssykdom. Dette ville krevd oppfølging over svært mange år. I stedet har forskerne målt resultater fra ulike tester, som de mener kan si noe om risikoen for å utvikle sykdom. 

Når forskere måler noe fordi det er enklere å måle enn det som egentlig er viktig, kalles det de måler et ‘surrogatutfall’. 

Tenk deg for eksempel at du har arrangert et middagsselskap, og at du i stedet for å spørre gjestene om de likte maten, antar at mengden mat som ligger igjen på tallerkenen sier noe om hvor godt de likte måltidet. Det blir et surrogatutfall, og det kan fort bli feil. 

De som spiste opp alt var kanskje bare veldig sultne, eller spiste opp alt av ren høflighet. Mens de som hadde rester igjen var kanskje på diett, eller hadde spist en stor lunsj og var ikke så sultne til middag. På samme måte kan score på en kognitiv test potensielt være et misvisende mål på om en person vil utvikle demens. 

Journalisten selv skriver: «[Det er] ikke bevist at jevnlige fiskemiddager holder demenssykdommen borte». Med andre ord burde du være forsiktig med å ta påstanden for god fisk.

Kategorier
Enkeltstudier

Rødvin og forbrenning

Skrevet av Helene Vølen Koppen, Bachelor i anvendt datateknologi, OsloMet

Påstand: Å drikke rødvin gir høyere forbrenning enn å drikke hvitvin eller mineralvann.

Grunnlag: En enkeltstudie

Nøkkelprinsipp: Resultat fra enkeltstudier av helsetiltak kan være misvisende.

Kilde: “FORSKNING: Du bør drikke vin hver kveld” (Aktiv Trening)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Er det sunt å drikke vin hver kveld? 

I følge overskriften på en artikkel om alkoholinntak og helse på Aktiv Trening “bør” du gjøre akkurat det. I artikkelen vises det til en studie utført av forskere fra Ben-Gurion University i Israel. I studien ble 224 deltakere delt i tre grupper. Over en toårsperiode ble gruppene bedt om å drikke rødvin, tørr hvitvin eller mineralvann til middag hver dag. 

Resultatene fra studien viste blant annet at rødvinsgruppen oppnådde bedre forbrenning etter to år. I tillegg hadde rødvinsgruppen fått et «sunnere kolesteroltall» enn de som drakk mineralvann, og begge vingruppene rapporterte om bedre søvnkvalitet. 

Her er det viktig å understreke at dette kun er resultater fra en enkeltstudie. Flere sammenligninger av samme tiltak gir ofte forskjellige resultat, og dette kan også være tilfellet for sammenhengen som ble funnet her mellom rødvinsinntak og forbrenning. 

For det første var ikke studien spesielt stor, og dette gir rom for tilfeldige resultater. Kan det ha vært noe spesielt med de omtrent 70 deltakerne i rødvinsgruppen? Man kunne for eksempel tenke seg at flere i den gruppen tilfeldigvis trente mer i denne perioden, og at treningen er den egentlige årsaken til både økt forbrenning og «sunnere kolesteroltall». 

Det er også interessant å spørre seg om det var noe spesielt ved rødvinen som ble brukt som kan ha ført til bedre forbrenning for deltakerne. Hva om det var noe spesielt med druetypen? Eller kanskje tilsetningsstoff i akkurat den rødvinen er årsaken bak resultatene? 

Små utvalg og variasjoner mellom kontekst, deltakerne og tiltak i ulike studier gjør at effektene av tiltak kan virke mindre eller større, eller gå i motsatt retning, fra én sammenlikning til en annen. For å finne ut mer om effektene rødvin har på forbrenningen må derfor flere studier utføres, og alle relevante, pålitelige sammenlikninger må deretter systematisk sammenfattes.

Kategorier
Små studier

Tyggis og hurtighet

Skrevet av Elisabeth Pedersen, Master i sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet

Påstand: Å tygge tyggis får deg til å gå fortere.

Grunnlag: En enkeltstudie

Nøkkelprinsipp: Små studier av helsetiltak kan være misvisende.

Kilde: «Få opp tempoet med tyggegummi» (tara)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Artikkelen i magasinet Tara sier at en japansk undersøkelse har “påvist” at du setter opp farten og i tillegg går en lengre strekning hvis du tygger tyggegummi når du går på tur. 

Dersom man leser selve forskningsartikkelen saken bygger på, publisert i Journal of Physical Therapy Science, er denne litt mer nøktern og sier at det å tygge tyggegummi kan ha en effekt på fysiske og fysiologiske forhold. 

Et problem med påstanden er antallet deltakere i studien. Det var kun 46 personer og vi kan da lure på hva som ville ha skjedd hvis de hadde hatt med mange flere. For når sammenligninger er for små kan vi få forskjeller som er tilfeldige.

Tenk deg at du kaster kron eller mynt 10 ganger og får kron alle gangene. Betyr det at du ville fortsette å få kron hver gang om du kastet mynten 10, 100 eller 1000 ganger til? Sannsynligvis ikke. 

Kaster du mynt mange nok ganger ender du opp med et ganske så likt antall av både kron og mynt. Dette er overførbart for forsøket med tyggis. Hvis vi hadde gjentatt forsøket i artikkelen med flere deltakere vet vi ikke hvordan resultatene hadde blitt. 

Forskerne har i tillegg sett på undergrupper, ved å ta med alder og kjønn i beregningen. Da fant de ut at særlig menn over 40 år hadde hurtigere gange dersom de tygget tyggis. Men ved å se på denne undergruppen har de gjort sammenligningen enda mindre, og det er enda større sjanse for å få tilfeldige resultater! Hva med de som hadde midtskill; går de kanskje saktere når de tygger tyggis? 

Man får ofte forskjellige resultater hvis man gjør flere sammenligninger av de samme tiltakene. Forskjeller kan være mindre, større, eller gå i motsatt retning, fra en studie til en annen. Dette kan for eksempel være fordi studiene er for små, som her. 

Resultat fra alle relevante, pålitelige sammenligninger burde derfor systematisk sammenfattes, for å finne ut mer om effektene av et tiltak.

Kategorier
Sammenhenger

Kaffe og diabetes type 2

Skrevet av Anne Larsgård, Bachelor i samfunnsernæring, OsloMet

Påstand: «Kaffe kan redusere risikoen for diabetes type 2.»

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «NM i kaffe: 9 gode grunner til å drikke kaffe» (Nettavisen)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


I artikkelen fra Nettavisen, kommer det mange påstander om gode grunner til å drikke kaffe. En av påstandene er at en kopp mer om dagen kan redusere risikoen for diabetes type 2. Grunnlaget for dette er at forskere har funnet en sammenheng mellom kaffedrikking og færre tilfeller av diabetes type 2. 

Artikkelen sier ikke noe om forskningen, for eksempel antall deltakere, og heller ikke noe om hvor forskningen er publisert. Det fortelles ikke noe om antall kopper kaffe man skal drikke totalt, og heller ikke hva diabetes type 2 er.

Uansett, det at forskere har observert en sammenheng mellom kaffedrikking og færre tilfeller av diabetes type 2, betyr ikke nødvendigvis at kaffe faktisk forebygger diabetes type 2.

En annen faktor som kan forklare forskjellen er for eksempel hvilken type kaffe man drikker. De som drikker mer kaffe, kan det være at de drikker mindre sukkerholdig leskedrikk? Kanskje de som drikker mindre kaffe, drikker kaffe som inneholder masse sirup, melk og har krem på toppen?

For å finne ut om kaffe faktisk forebygger diabetes type 2, må man sammenlikne X antall kopper kaffe med noe annet. Hvem som får hva må velges tilfeldig, slik at gruppene blir like, og gruppene må være store nok. I tillegg må man sammenfatte resultatene av alle relevante, pålitelige sammenlikninger.

Kategorier
Teorier

Tarmkur og vekt

Skrevet av Anne Larsgård, Bachelor i samfunnsernæring, OsloMet

Påstand: Tarmkur gjør deg “garantert” slankere.

Grunnlag: En teori

Nøkkelprinsipp: Teorier om hvordan et helsetiltak fungerer kan være misvisende.

Kilde: «TARMKUR: Gå ned en kilo i uka – og få tarmene i toppform» (iFORM)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Artikkelen fra iform.nu påstår tarmbakterienes «trivsel» har utrolig stor betydning for hele kroppen og vekta. Følger man kuren «slavisk», garanterer artikkelen at man går ned minst en kilo i uka.

Man skal følge tarmkuren i 14 dager, og gjerne fortsetteenda lenger.  Følger man ikke kostplanen går man kanskje ikke ned i vekt, men “trolig” gjør man det, og man får «helt sikkert» bedre helse uansett. 

Påstanden er kun basert på teorien om bakterienes behag. Problemet med teorier er at de kan være logiske uten å være riktige. Derfor kan teorier om hvordan et helsetiltak fungerer være misvisende. 

Et kjent eksempel på dette er Dr. Spock’s råd om at babyer burde ligge på magen istedenfor på ryggen, for å forhindre at de kveles av oppkast. Når forskere først sammenliknet babyer som sov på magen versus ryggen, fant de mange flere krybbedødsfall blant de som sov på magen. Hvor mange av dødsfallene skyldtes Dr. Spock’s råd, vites ikke, men da man gikk bort fra denne praksisen, sank krybbedødsfallene dramatisk.

Det at man går ned i vekt med tarmkuren til iform.nu kan altså være feil. De fleste har kanskje et kosthold som allerede inneholder nok av det som er anbefalt å spise i tarmkuren, for eksempel. Eller kanskje de fleste legger på seg når man går på tarmkur, fordi man går skikkelig på veggen en gang eller to som en konsekvens av kuren.

For å vite om det er effektivt å gå på tarmkur for å gå ned i vekttrengs det store sammenligninger, med like grupper av mennesker, der en gruppe følger tarmkur. Så må resultatene av alle relevante, pålitelige sammenligninger systematisk sammenfattes. Det holder ikke med en teori.