Kategorier
Små studier

Akupunktur og plager i overgangsalderen

Skrevet av Oda Selvåg Hovet, Master i molekylærbiologi og biokjemi, Universitetet i Oslo

Påstand: Akupunktur hjelper kvinner i overgangsalderen mot plager som hetetokter, følelsesmessige plager og tørr hud.

Grunnlag: En enkeltstudie

Nøkkelprinsipp: Små studier av helsetiltak kan være misvisende.

Kilde: «Ny studie: Akupunktur ser ut til å hjelpe kvinner i overgangsalderen» (forskning.no)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


Artikkelenfra forskning.no presenterer påstanden om at akupunktur hjelper mot plager i overgangsalderen. Påstanden er basert på en dansk studie i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ Open. Studien er gjennomført med 70 friske kvinner i overgangsalderen over fem uker. 

Halvparten av deltakerne mottok akupunktur ukentlig, og den andre halvparten mottok ikke behandling. Hver uke fylte alle kvinnene ut et spørreskjema. Resultatene viste at kontrollgruppen ikke opplevde noen bedring, mens mange i gruppen som fikk akupunktur opplevde betydelig reduserte plager. 

Små studier av helsetiltak kan være misvisende fordi det kan være for få deltakere til å avgjøre om tiltaket har effekt eller ikke. I denne studien er 70 kvinner kanskje ikke tilstrekkelig for å avdekke reduserte plager som følge av akupunktur. Resultatene i denne studien kan være preget av tilfeldigheter. For å være sikker på at dette ikke er tilfellet, burde studien vært utført med en større gruppe deltakere. 

Hvis for eksempel det hadde vært 700 deltakere i studien og mange opplevde reduserte plager, hadde det vært et bedre grunnlag for å si noe om effekten av akupunktur. Da ville sannsynligheten for at utfallet var tilfeldig blitt redusert. 

Videre kan man gjøre flere store studier. Så burde forskere systematisk sammenfatte resultater fra alle relevante studier. for å være mest mulig sikker på effekten.