Kategorier
Sammenhenger

Kaffe og diabetes type 2

Skrevet av Anne Larsgård, Bachelor i samfunnsernæring, OsloMet

Påstand: «Kaffe kan redusere risikoen for diabetes type 2.»

Grunnlag: En observert sammenheng

Nøkkelprinsipp: En sammenheng mellom et helsetiltak og noe som skjer kan være misvisende.

Kilde: «NM i kaffe: 9 gode grunner til å drikke kaffe» (Nettavisen)

Obs! Målet til Bak overskriftene er å hjelpe folk å lære hvordan man kritisk vurderer helsepåstander. Vi gir ikke helseråd. For kilder til pålitelig helseinformasjon, klikk her.


I artikkelen fra Nettavisen, kommer det mange påstander om gode grunner til å drikke kaffe. En av påstandene er at en kopp mer om dagen kan redusere risikoen for diabetes type 2. Grunnlaget for dette er at forskere har funnet en sammenheng mellom kaffedrikking og færre tilfeller av diabetes type 2. 

Artikkelen sier ikke noe om forskningen, for eksempel antall deltakere, og heller ikke noe om hvor forskningen er publisert. Det fortelles ikke noe om antall kopper kaffe man skal drikke totalt, og heller ikke hva diabetes type 2 er.

Uansett, det at forskere har observert en sammenheng mellom kaffedrikking og færre tilfeller av diabetes type 2, betyr ikke nødvendigvis at kaffe faktisk forebygger diabetes type 2.

En annen faktor som kan forklare forskjellen er for eksempel hvilken type kaffe man drikker. De som drikker mer kaffe, kan det være at de drikker mindre sukkerholdig leskedrikk? Kanskje de som drikker mindre kaffe, drikker kaffe som inneholder masse sirup, melk og har krem på toppen?

For å finne ut om kaffe faktisk forebygger diabetes type 2, må man sammenlikne X antall kopper kaffe med noe annet. Hvem som får hva må velges tilfeldig, slik at gruppene blir like, og gruppene må være store nok. I tillegg må man sammenfatte resultatene av alle relevante, pålitelige sammenlikninger.